Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2010

ALL TIME CLASSICS
typically/technically (θεωρητικά, επισήμως, τυπικά/πρακτικά): "τυπικά/τεχνικά".
counter (ο πάγκος του καταστήματος, της κουζίνας): "το ταμείο".
novel (μυθιστόρημα): "νουβέλα" (αλήθεια, μυθιστόρημα και νουβέλα δεν είναι το ίδιο...)

Οι πρώτες καταχωρίσεις

Sex and the city - The movie
"Year after year, twenty-something women come to New York City..." (= εικοσάχρονες, είκοσι και κάτι)
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "Κάθε χρόνο είκοσι γυναίκες έρχονται στη Νέα Υόρκη..." (στις 21 γυναίκες η Νέα Υόρκη καίγεται...)

Virtuosity, Star Channel, 18/07/2008, μετάφραση Σοφία Παπαϊωάννου.
1. "Killing was such a rush!" (= Ο φόνος ήταν φοβερή αίσθηση!")
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "Δεν μου πήρε πολύ χρόνο να σκοτώσω!" (και να μεταφράσω...)
2. "Law Enforcement Technology" (= Τεχνολογία Επιβολής του Νόμου)
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "Νόμιμη τεχνολογία"

Kate and Leopold, Star Channel, 14/02/2010, απόδοση Γιώργος Τσεσμετζόγλου.
(ευχαριστούμε, Δόμνα, για τη συνεισφορά!)
1. "He is so big on keeping his promises." (= τηρεί τις υποσχέσεις του με μεγαλοψυχία)
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Είναι αρκετά μεγάλος για να κρατήσει τις υποσχέσεις του.
2. "... resists on moral grounds." (= αντιστέκεται για λόγους ηθικής)
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "Αντιστέκεται σε ηθικά διδάγματα."
3. "You' re tucking me in." (= με τακτοποιείς στο κρεβάτι)
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "Με μεθάς."
The Big Bang Theory
''Ι want you to paint him with sideburns and a mustache." 
 (= φαβορίτες)
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ''Θέλω να τον ζωγραφίσεις με εγκαύματα και μουστάκι.''The nanny
''I can't walk through the park because there's an exhibitionist.'' 
(= επιδειξίας)
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "Δεν μπορώ να περάσω από το πάρκο, γιατί υπάρχει ένας γκαλερίστας."

(Ευχαριστούμε, Έφη, για τις δύο τελευταίες συνεισφορές!)


Αγνώστου πατρός και προελεύσεως:
"Lucas was off limits" (= δεν επιτρεπόταν να ασχοληθούμε με τον Λούκας)


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "Ο Λούκας δεν ήξερε από όρια." (ούτε και ο μεταφραστής...)